03-06-2009

Ontmoeting met Minister Arena | rencontre avec Madame Arena


Les subsides de la politique des grandes villes ont rendu les logements de la rue Fin abordables pour les famillesqui depuis plus de trois ans participent à la réalisation de ce projet.
Nous étions donc très contents que Mme la Ministre Arena soit venue nous rendre visite samedi passé.
Ce fut une rencontre enrichissante. La Ministre a insité sur le fait que ce projet pilote devrait être répété.
Elle a mesuré l'importance de la plus-value apportée par la participation des futurs habitants.
Article sur le blog de mme. Arena.

De subsidies Grootstedenbeleid maken het mogelijk om de woningen in de Finstraat betaalbaar te houden voor de gezinnen die het project nu al meer dan drie jaar dragen. We waren dan ook blij dat de bevoegde minister, Marie Arena, ons vorige zaterdag met een bezoek vereerde. Het werd een boeiende uitwisseling. De minister zei dat ze dit project zag als een voorbeeld dat navolging verdiende. Ze wees op de grote meerwaarde die de participatie van de toekomstige bewoners opleverde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten