documentation

Hier kan u enkele documenten over het project L'Espoir downloaden
Ici, vous pouvez telecharger quelques documents concernant le projet L'Espoir

Le bilan financier de l'opération.
Het financieel bilan van de operatie.

de persmap van het Woningfonds voor de inhuldiging, met onder meer meer uitleg over de financiele montage en de plannen van het gebouw.
La farde de presse du Fonds du Logement pour l'inauguration, entre autre avec plus d'info sur le montage financier et les plans du bâtiment.

Het verslag van de architectuurworkshops die de basis zouden vormen voor het lastenboek. (in het Frans)
Le rapport des ateliers architecture de L'Espoir, qui formeraient la base du cahier des charges.

De samenwerkingsovereenkomst tussen CIRE, Buurthuis Bonnevie, Woningfonds en de leden van L'Espoir. (in het Frans)
La convention entre le CIRE, la Maison de Quartier Bonnevie, le Fonds du Logement et les membres de L'Espoir.

Een uitgebreid artikel, verschenen in Opbouwwerk Brussel, over het project