29-01-2011

Et les villes s’éclabousseraient de bleu

Il y a peu, les maisons du groupe Espoir ont été inaugurées. Leur histoire est tout sauf habituelle : leurs habitants ont construit pas à pas un projet d’habitat collectif et sont peu à peu devenus spécialistes en gestion de l’espace, en écoconstruction, en revendications efficaces… Un ensemble de familles fragilisées dans la lutte pour le logement, qui sont devenues fortes avec l’aide du groupe ALARM (2) et grâce à la solidarité.

Lire le reste de cet article de Noëlle Desmet ici

22-01-2011

Sociale woningen in Brussel: vanaf nu passiefIn sommige oude sociale woningen durft de energierekening al wel eens hoger oplopen dan de huurprijs. Het spreekt dus voor zich dat het belangrijk is om sociale woningen goed te isoleren, en nieuwe woningen zodanig te ontwerpen dat het verbruik tot een minimum beperkt blijft. Dat heeft men in Brussel begrepen. Vanaf nu zullen alle nieuwe sociale woningen voldoen aan de allerhoogste energiestandaard, vanaf nu wordt er enkel nog passief gebouwd. Het laatste nummer van BGHM info, het orgaan van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, is volledig aan dit thema gewijd. Er is ook aandacht voor L'Espoir, de voorloper van deze nieuwe politiek. Hier kan je het tijdschrift downloaden.

07-01-2011

Community Land Trust: Bijeenkomst, rencontre

Op 25 januari organiseert het Platform Community Land Trust een informatiebijeenkomst over de plannen om een CLT op te richten in Brussel. Alle info vind je op de blog van het platform.
Le 25 janvier, la plateforme Community Land Trust vous invite à une rencontre pour parler avec vous sur le projet de construire un CLT à Bruxelles. Plus d'info sur le site du plateforme.