22-01-2011

Sociale woningen in Brussel: vanaf nu passiefIn sommige oude sociale woningen durft de energierekening al wel eens hoger oplopen dan de huurprijs. Het spreekt dus voor zich dat het belangrijk is om sociale woningen goed te isoleren, en nieuwe woningen zodanig te ontwerpen dat het verbruik tot een minimum beperkt blijft. Dat heeft men in Brussel begrepen. Vanaf nu zullen alle nieuwe sociale woningen voldoen aan de allerhoogste energiestandaard, vanaf nu wordt er enkel nog passief gebouwd. Het laatste nummer van BGHM info, het orgaan van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, is volledig aan dit thema gewijd. Er is ook aandacht voor L'Espoir, de voorloper van deze nieuwe politiek. Hier kan je het tijdschrift downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten