21-05-2010

Charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Brussel

Samen met Buurthuis Bonnevie, de CIRE en een tiental andere Brusselse organisaties zal l'Espoir volgende week een charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Brussel ondertekenen.
Hierbij het perscommuniqué:

Persbericht 18 mei 2010 Voor het eerst in Brussel : verenigingen stichten samen het eerste huisvestingscollectiefbestemd voor gezinnen met laag inkomen
Op dinsdag 25 mei zullen verenigingen actief op het vlak van huisvesting en burgerparticipatie een charter ondertekenen waarin ze zich engageren om samen te werken aan de oprichting van een organisatie geïnspireerd door de Community Land Trusts. Dit idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Community Land Trusts zijn organisaties die gebouwen beheren en ontwikkelen die bestemd zijn om te verhuren of verkopen aan gezinnen met een laag inkomen. Door de eigendom van de grond te scheiden van die van het gebouw kunnen zij betaalbare woningen op de markt brengen voor gezinnen die geen toegang hebben tot de private woningmarkt. Beslist een gezin na verloop van tijd haar woning terug te verkopen, dan zal het de Trust zijn die deze woning terugkoopt, aan de marktprijs, met afhouding van 75 % van de meerwaarde bij verkoop. Dit geld zal dan gebruikt worden om de woning opnieuw betaalbaar te maken voor een volgend gezin met laag inkomen. Bovendien beheert de Trust deze gebouwen op een zeer participatieve manier, door zowel bewoners, omwonenden en openbare besturen te betrekken in het bestuursorgaan van de organisatie. Dankzij deze formule bieden de Community Land Trusts tegelijk een antwoord op de wooncrisis, een vernieuwend model voor het democratisch beheer van een buurt, en een nieuwe visie op het recht op de stad voor iedereen. In Brussel zal een platform van organisaties zich op 25 mei 2010 engageren om de oprichting van een eerste Trust in België mogelijk te maken. Dit evenement zal plaatshebben om 14u30 inde Verheydenstraat 121 in Anderlecht. In dit gebouw, nu nog eigendom van de Parochiale Werken, zouden wel eens de eerst Community Land Trust woningen van Brussel kunnen gerealiseerd worden. De verenigingen zullen aan de pers de grote werkingsprincipes van een Community Land Trust voorstellen, en uitleggen waarom zij zich hiervoor willen engageren. De aanwezige verenigingen zijn: ‐ L’Espoir, de bewonersvereniging van een woonproject in de Finstraat in Molenbeek ‐ Samenlevingsopbouw Brussel, opbouwwerkvereniging die onder andere actief is rond het basisrecht op wonen. ‐ Renovassistance, organisatie die woningen renoveert om ze daarna een sociale bestemming te geven ‐ Buurthuis Bonnevie, actief rond wonen in woonomgeving in Molenbeek ‐ Periferia, vereninging die burgerparticipatie bevordert ‐ Ciré, vluchtelingenorganisatie ‐ Baita, sociaal verhuurkantoor ‐ Livingstones, cooperatieve voor de productie van woningen ‐ Convivence/Samenleven, actief rond wonen in het centrum van Brussel ‐ Bral, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ‐ BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen ‐ Casablanco, sociaal economiebedrijf actief in de bouw ‐ Credal, cooperatieve voor alternatieve financiering ‐ Logement pour Tous, Sociaal Verhuurkantoor ‐ Fedais, Federatie van de Brusselse Sociale Verhuurkantoren - Habitat et Humanisme, stichting voor de bouw van betaalbare woningen - Au Quai, collectief woonproject in Molenbeek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten